Trang chủ / Thông tư hướng dẫn / Thông tư số 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư số 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Năm 2015 ghi nhận hàng loạt các vấn đề tranh chấp trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư như Chung cư Keangnam, D11 Trần Thái Tông, NO17-1, NO17-2 Sài Đồng, Rainbow Văn Quán,… Nhận thấy sự thiếu sót của các bộ luật liên quan, ngày 15/2/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 02/2016/TT-BXD. Nội dung thông tư đề cập đến quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư dựa trên các bộ luật hiện hành của nước ta.

Thông tư 2/2016/TT-BXD quy định các mục như:

  • Nhà chung cư phải được sử dụng đúng mục đích
  • Việc quản lý nhà chung cư cần tuân theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế ban hành kèm Thông tư này và pháp luật có liên quan.
  • Phí quản lý chung cư sẽ được thỏa thuận bởi chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành.
  • Phí quản lý chung cư cần được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch.
  • Ban quản trị nhà chung cư có nhiệm vụ thay mặt chủ sở hữu hay những người đang sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư.
  • Ngoài ra còn nhiều quy định liên quan đến việc sử dụng các phần sở hữu chung trong chung cư, quy định về phòng chống cháy nổ, công khai thông tin, sửa chữa hư hỏng,…

Xem thêm: Khóa học vận hành quản lý chung cư theo Thông tư 02/2016/TT-BXD

Nếu bạn đang cần tìm các khóa học quản lý vận hành chung cư theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, liên hệ với TIEC để biết thêm thông tin chi tiết theo địa chỉ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

Tầng 4 Số 451 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Email : viendaotao@viendaotao.vn

HOTLINE  : 0972.301.580

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.