Trang chủ / Tuyển dụng - Việc làm / THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

THÔNG BÁO
MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ban quản trị tòa nhà HH2B Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự đấu thầu cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà HH2B với các nội dung sau đây:

1. Nội dung công việc: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà HH2B

2. Thời gian cuối nhận hồ sơ dự thầu: 19 giờ ngày thứ sáu, 5/5/2017.

3. Hồ sơ dự thầu bao gồm các tài liệu sau:
– 01 bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu (Nhà thầu trúng thầu sẽ được yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực tại thời điểm ký hợp đồng).
– 02 bản gốc + 24 bản sao Đơn dự thầu (theo mẫu đính kèm).
– 03 bản gốc Hồ sơ về công ty và chi tiết phương án quản lý vận hành tòa nhà HH2B Gia Thụy.

4. Nơi nhận hồ sơ dự thầu: Hồ sơ dự thầu cần chuyển đến địa chỉ: ông Bùi Xuân Ngữ – Phòng 202 Đơn Nguyên B, Nhà HH2B Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại: 0912560225.

5. Quy định bảo mật thông tin: Hồ sơ của các nhà thầu cần được gửi trong Phong bì dán kín, có đóng dấu niêm phong. Thời gian mở hồ sơ thầu là 20 giờ ngày ngày thứ sáu, 5/5/2017 trước sự chứng kiến của các thành viên Ban quản trị, các cư dân có quan tâm đến việc đấu thầu. Tất cả các nhà thầu không bắt buộc nhưng đều có quyền tham dự chứng kiến việc mở thầu.

Check Also

Tuyển dụng giám đốc quản lý tòa nhà

Dear các anh/chị, em đang tìm GẤP 3 GĐ Quản lý tòa nhà (up to …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.