Trang chủ / Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu

Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý VHCC

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Đăng ký tham gia khóa học vận hành chung cư tại: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO …

Đọc thêm »